ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Program budowy w szkołach poidełek dla uczniów jest wspólną inicjatywą samorządu  Gminy Świnoujście i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu. W ramach tego programu ZWiK Sp. z o.o.  dokonuje  zakupu i montażu źródełek do przygotowanych wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w ramach  programu przeprowadza także pierwsze badania laboratoryjne wody z poidełka, potwierdzające odpowiednią jakość wody.

 

Woda dostarczana z sieci miejskiej nadaje się do picia bez przegotowania. Powoli zmienia się świadomość mieszkańców i coraz więcej osób sięga po „kranówkę”. Analiza doświadczenia firm wodociągowych, które wprowadziły podobne programy, potwierdzają zasadność umożliwienia uczniom spożywania wody do picia z urządzeń zasilanych z sieci. Akcja budowy w szkołach poidełek dla uczniów wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowych zasad żywienia w szkołach. Woda dostarczana przez ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu jest znakomitą alternatywą dla słodzonych, wysokokalorycznych napojów, które spożywają dzieci nie posiadając wygodnego dostępu do świeżej wody. Picie wody pomoże też z pewnością w walce z otyłością i próchnicą. Dzięki dostępowi do poidełek skończy się też pakowanie do ciężkich już tornistrów plastikowych butelek z wodą.

Przez poidełko należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej szkoły. Estetyczne i łatwe w utrzymaniu poidełka to sposób, by wszystkim zapewnić wygodny dostęp do czystej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw a edukacja zdrowotna ma największe szanse na powodzenie, gdy zaczyna się od najmłodszych lat.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu budowy poidełek dla uczniów świnoujskich szkół

 1. Aby zgłosić szkołę do projektu należy dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. deklarację, stanowiącą załącznik 1 do programu (wypełnioną i podpisaną przez Dyrektora szkoły).
 2. Montaż poidełka może nastąpić w szkole, w której dostawcą wody jest ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu i pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych poniżej. Za proces przygotowania do montażu poidełka w szkole oraz jego użytkowanie odpowiada dyrektor szkoły we współpracy z Wydziałem Infrastruktury i Zieleni Urzędu Miasta Świnoujście (WIZ). ZWiK dostarczy do WIZ dokumentację techniczną poidełka, zawierającą instrukcję montażu urządzenia.
 3. Warunkiem koniecznym montażu źródełka jest posiadanie przez szkołę pozytywnego wyniku badania jakości wody, przeprowadzonego po wykonaniu instalacji wewn. wodno-kanalizacyjnej do podłączenia poidełka obejmującego wybrane parametry objęte monitoringiem kontrolnym zgodnie z zakresem opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH zawarte w opracowaniu pt. "Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom
  w placówkach szkolno-wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne". Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania takich badań znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakładce Higiena Komunalna.

Etapy procesu montażu poidełka w szkole:

ETAP I: Przygotowanie

 1. Przekazanie do ZWiK Sp. z o.o. wypełnionej i podpisanej przez Dyrektora szkoły Deklaracji stanowiącej Załącznik 1 do Programu budowy poidełek dla uczniów świnoujskich szkół.
 2. Wyznaczenie i pisemne wskazanie przez Dyrektora szkoły osoby odpowiedzialnej lub zespołu z personelu szkoły, który będzie miał za zadanie:
  • koordynowanie procesu montażu poidełka, w tym kontakt ze ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu,
  • zaplanowanie i wdrożenie działań edukacyjnych o wodzie oraz higienie i bezpieczeństwie użytkowania poidełka.
 3. Określenie warunków niezbędnych do wykonania montażu poidełka i wykonanie instalacji wewn. do podłączenia poidełka:
  • wybór miejsca montażu poidełka według: bliskości i stanu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (bliskość łazienki, kuchni), kryteriów funkcjonalności, bezpieczeństwa (szerokość korytarza, dostęp uczniów młodszych i starszych, liczba użytkowników itp.) oraz potrzeb uczniów. Poidełko nie wymaga zapewnienia zasilania energią elektryczną.
  • weryfikacja technicznych możliwości montażu poidełka wynikających z konieczności wykonania dodatkowych wewnętrznych: instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, aby zapewnić doprowadzenie wody zimnej i podłączenie do kanalizacji.
  • wykonanie w szkole (na zlecenie WIZ), w wytypowanym miejscu, wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podejściami, w celu montażu poidełka zgodnie z „Instrukcją przygotowania instalacji wewnętrznej do montażu urządzenia” dostarczoną przez ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu przy użyciu materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Zakończenie instalacji wodociągowej zaworem odcinającym, umożliwiającym pobranie próbki do badania jakości wody przed montażem urządzenia.
  • przeprowadzenie przez szkołę, badania jakości wody po wykonaniu nowo zamontowanej instalacji wodociągowej do przyłączenia poidełka, zgodnie z rozporządzeniem wskazanym powyżej. 
  • przekazanie do siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pozytywnego wyniku badania jakości wody pobranej z nowo zamontowanej instalacji wodociągowej.

Etap II. Montaż poidełka

 1. Uzgodnienie terminu montażu poidełka mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 91 506 53 58 
 2. Przeprowadzenie w uzgodnionym terminie montażu poidełka przez podwykonawcę ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu oraz przekazanie dyrektorowi szkoły „Instrukcji użytkowania poidełka”.
 3. Przeprowadzenie przez ZWiK Sp. z o.o. badania jakości wody po montażu poidełka w Świnoujściu. 
 4. Podpisanie protokołu odbioru zamontowanego poidełka po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania jakości wody przez dyrektora szkoły z podwykonawcą ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu.
 5. Podpisanie umowy darowizny poidełka przez dyrektora szkoły i ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Etap III. Udostępnienie poidełka do użytkowania

 1. Zapoznanie społeczności szkolnej z wynikami badania jakości wody oraz zasadami higieny i bezpiecznego użytkowania zamontowanego poidełka.
 2. Rozpoczęcie eksploatacji źródełka przez szkołę zgodnie z otrzymaną „Instrukcją użytkowania poidełka”.
 3. Przeprowadzanie przez szkołę okresowego badania wody.
 4. Prowadzenie w szkole działań edukacyjnych.

Deklaracja szkoły (do pobrania - format DOCX)

Minimalny zakres parametrów jakości wody jakie muszą być objęte badaniem po wykonaniu podejść do montażu poidełek w szkołach (do pobrania - format PDF)

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.