ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH w Wydziale Oczyszczania Ścieków

Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie mechaniczne lub związane z oczyszczaniem ścieków. Rozpatrywane będą także oferty kandydatów bez doświadczenia, w celu przygotowania do pełnienia nadzoru nad pracą oczyszczalni.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie – co najmniej średnie; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub mechaniczne.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.

Do zakresu obowiązków, należeć będzie m.in.

 • udział w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków,
 • organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Mistrza Wydziału Oczyszczania Ścieków.
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 28.11.2022r.
Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w wyniku awarii zasilania elektroenergetycznego po stronie dostawcy energii (ENEA) unieruchomiona została stacja uzdatniania wody Odra  i nastąpiła przerwa w dostawie wody dla prawobrzeżnej części  Świnoujścia. Służby energetyczne ENEA przystąpiły do lokalizacji miejsca awarii. O przewidywanym czasie wznowienia dostawy wody powiadomimy w kolejnym komunikacie. W przypadku przedłużania się czasu trwania awarii, od godziny 18 zostaną podstawione beczki z wodą przeznaczoną do celów sanitarnych, jedna w lokalizacji - dzielnica  Warszów, plac przy MDK, druga  w lokalizacji – dzielnica Przytór, plac przy MDK.

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kołłątaja 4

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
oraz sporządzenia pisemnej opinii z badania tego sprawozdania.

Pełna treść dokumentu

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, jakość wody w sieci wodociągowej w ul. Chrobrego na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Bohaterów Września nie wykazuje przekroczenia norm mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w dniu dzisiejszym tj. 27.08.2022 r. wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia ( w załączeniu).

Za utrudnienia w poprzednich dniach przepraszamy

Zarząd ZWiK sp. z o.o.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

» MONTER SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • wykształcenie – zawodowe lub średnie techniczne
 • prawo jazdy kat. B

oraz na stanowisko:

» MONTER SIECI WOD-KAN -KIEROWCA- OPERATOR SPRZĘTU

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • wykształcenie –zawodowe lub średnie techniczne
 • prawo jazdy kat. C

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie o specjalności: sieci i instalacje wod. kan. lub inne techniczne

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in. wymiana i remonty przyłączy wod.-kan; wymiana wodomierzy; bieżąca eksploatacja sieci i przyłączy wod. kan. oraz w przypadku operatora sprzętu – obsługa samochodu do czyszczenia kanalizacji.
Zgłoszenia należy składać w Dziale Zatrudnienia i Płac lub w sekretariacie na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl.
Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36. lub Kierownik Wydziału Sieci tel. 665 125 503.

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, jakość wody w sieci wodociągowej w kwartale ulic Żeromskiego 31 do Żeromskiego 21, cała ul. M. Konopnickiej oraz dla budynków przy ul. B. Prusa 7 i 9 w Świnoujściu przy ul. Olsztyńskiej nie wykazuje przekroczenia norm mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w dniu dzisiejszym tj. 18.07.2022 r. wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia ( w załączeniu).

Za utrudnienia w poprzednich dniach przepraszamy
Zarząd ZWiK sp. z o.o.

2022 07 18 sanepid

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Laboratorium Wody i Ścieków

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe : co najmniej 5-letnie w w pracy w laboratorium chemicznym lub mikrobiologicznym
 • Znajomość obsługi aparatury laboratoryjnej
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym

Do zakresu obowiązków, należeć będzie m.in.:

 • Kierowanie całokształtem działalności laboratorium oraz pracą podległych pracowników,
 • Ustalanie i zatwierdzanie metodyki badań,
 • Prowadzenie instruktażu pracowników laboratorium w zakresie poboru prób, wykonywania analiz, obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • Analizowanie prowadzonych przez podległą komórkę badań i przedstawianie wniosków,
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych analiz,
 • Prowadzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium
 • Prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń będących na wyposażeniu laboratorium

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 20.06.2022r

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.