ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o.o. w Świnoujściu jako producent organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „DUOPLON”, chciałby zainteresować swoim produktem i przedstawić jego właściwości do oceny przydatności dla przyszłych odbiorców tego produktu . Jest to produkt zawierający duże ilości wapna, które zalecane są szczególnie na glebach kwaśnych do poprawy pH. Istnieje również możliwość dodania składników mineralnych do w/w środka według indywidualnych potrzeb. Do Państwa informacji udostępniamy decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie do obrotu tego produktu , razem z instrukcją jego stosowania.

W celu wypróbowania działania polepszacza gleby stwarzamy możliwość odbioru darmowej (ok. 25 Mg) partii próbnej, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Informujemy również, iż stosowanie polepszacza gleby w odróżnieniu od nawozu nie jest zabronione na glebach leżących w obszarach chronionych. Po wypróbowaniu środka zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w przetargu na zakup w/w polepszacza , który ZWiK Sp. z o.o. zamierza ogłosić na przełomie czerwiec/lipiec na stronie ZWiK oraz platformie zakupowej.

Telefon do kontaktu: Monika Krawczuk, 91 322 39 30

ZWiK Sp. z o.o. informuje, że zarządzeniem z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono od dnia 13.03.2020 r. ograniczenie wstępu dla osób z zewnątrz (Interesantów) do budynków ZWiK Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Kołłątaja 4 i ul. Daszyńskiego 38 w Świnoujściu (Sekretariat, Dział Zbytu, Kasa oraz Wydział Sieci). Ogranicza się możliwość załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach Spółki. 

Środki te podjęte zostały do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać w pierwszej kolejności drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt bezpośredni w siedzibie ZWiK wyłącznie po wcześniejszej informacji telefonicznej.

Sposoby kontaktu:

 • Dział Zbytu – tel. 91 506 53 50, 91 506 53 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 • Sekretariat – tel. 91 506 53 30 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Sieci – tel. 91 321 59 65 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pogotowie wod. – kan - tel. 91 321 59 65
 • Interwencje w sprawie sieci kanalizacyjnej – tel. 91 321 59 35 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA E-BOKA
W ZWiK Sp. z o.o. W ŚWINOUJŚCIU

Przed rozpoczęciem logowania należy mieć przy sobie ostatnią otrzymaną fakturę za wodę i ścieki ze ZWIK

 1. Wchodzimy na stronę www.zwik.swi.pl.
 2. Wchodzimy w zakładkę STREFA KLIENTA.
 3. Następnie wchodzimy w E-BOK.
 4. Klikamy REJESTRACJA.
 5. Wypełnimy dane w arkuszu rejestracyjnym, akceptujemy regulamin e BOK oraz pozostałe zgody.
 6. Do 24 godzin na adres Państwa email (ten podany przy rejestracji) przyjdą dane do pierwszego logowania.
 7. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła.
 8. W przypadku problemu z logowaniem piszemy emiala na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zawiesza się funkcjonowanie Kasy. Płatności należy dokonywać w formie przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty.
 • Wszystkie ważne dokumenty i oferty prosimy zostawiać w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu po wcześniejszym umówieniu.
 • Od dnia 16 marca 2020 roku wstrzymuje się wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Do czasu odwołania, będziemy prowadzić wyłącznie zdalne odczyty i odczyty wodomierzy zlokalizowane w studniach wodomierzowych. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, nasi pracownicy będą kontaktować się z odbiorcami telefonicznie. Ograniczone zostają prace związane z wymianą wodomierzy. Jeżeli będą realizowane to po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.
 • Wstrzymane zostaje wykonywanie badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych. W okresie zagrożenia epidemicznego, priorytetem są wyłącznie badania związane z zabezpieczeniem nieprzerwanego nadzoru nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom Świnoujścia.
 • Do niezbędnego minimum ograniczone zostają planowe prace remontowe sieci wodociągowej. Ewentualne przerwy w dostawie wody są krótkotrwałe i związane wyłącznie z usuwaniem awarii oraz  z podłączaniem do sieci nowych nieruchomości. Informacje o planowanych przerwach w dostawach wody i awariach publikowane są na bieżąco na stronie http://www.zwik.swi.pl/

Do rozwiązania spraw pilnych naszych Klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie. Za niedogodności z tym związane przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Program budowy w szkołach poidełek dla uczniów jest wspólną inicjatywą samorządu  Gminy Świnoujście i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu. W ramach tego programu ZWiK Sp. z o.o.  dokonuje  zakupu i montażu źródełek do przygotowanych wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w ramach  programu przeprowadza także pierwsze badania laboratoryjne wody z poidełka, potwierdzające odpowiednią jakość wody.

Przypominamy, że Porozumienia zawarte na nowych zasadach zobowiązują Usługobiorców do każdorazowego pisemnego zgłaszania dokonania sporadycznej czynności określonej we wniosku, w odniesieniu do punktów czerpalnych w Lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście.

Przez skuteczne zgłoszenie rozumie się zgłoszenie:

 • osobiste w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 4 w Dziale Zbytu pok. numer 18 lub 6,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

Nieskuteczne zgłoszenie sporadycznej czynności określonej we wniosku spowoduje wypowiedzenie Porozumienia przez Spółkę.

Do pobrania odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Stan na dzień 14-12-2017 r. (Format PDF - rozmiar 22 kb)

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.