ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu w wysokości 1.200,00 zł na organizację konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół specjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego pt. „Woda naszym skarbem” oraz o udzieleniu wsparcie finansowego w wysokości 2.000,00 zł dla Fundacji Serce Dziecka na leczenie dziecka naszego pracownika, które posiada liczne ubytki przegrody międzykomorowej typu Fallota i niewydolność serca.

 

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu oraz przekazywania darowizn min. na projekty wspierające leczenie i rehabilitację osób potrzebujących .

Informujemy, że od dnia 02.01.2023 r. możecie Państwo dokonywać wpłat bez prowizji za otrzymane faktury z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w kasie Banku Pekao S.A. w Świnoujściu przy ulicy Piłsudskiego 4

Świnoujście 2.12.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł na potrzeby organizacji zabawy mikołajkowej dla dzieci pod nazwą „Motołaje 2022 r.”. Organizacja zabawy odbywa się we współpracy z motocyklistami, Urzędem Miasta Świnoujście oraz Komendą Miejską Policji w Świnoujściu.

Wsparcie finansowe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH w Wydziale Oczyszczania Ścieków

Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie mechaniczne lub związane z oczyszczaniem ścieków. Rozpatrywane będą także oferty kandydatów bez doświadczenia, w celu przygotowania do pełnienia nadzoru nad pracą oczyszczalni.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

  • Wykształcenie – co najmniej średnie; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub mechaniczne.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.

Do zakresu obowiązków, należeć będzie m.in.

  • udział w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  • organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Mistrza Wydziału Oczyszczania Ścieków.
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 28.11.2022r.
Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w wyniku awarii zasilania elektroenergetycznego po stronie dostawcy energii (ENEA) unieruchomiona została stacja uzdatniania wody Odra  i nastąpiła przerwa w dostawie wody dla prawobrzeżnej części  Świnoujścia. Służby energetyczne ENEA przystąpiły do lokalizacji miejsca awarii. O przewidywanym czasie wznowienia dostawy wody powiadomimy w kolejnym komunikacie. W przypadku przedłużania się czasu trwania awarii, od godziny 18 zostaną podstawione beczki z wodą przeznaczoną do celów sanitarnych, jedna w lokalizacji - dzielnica  Warszów, plac przy MDK, druga  w lokalizacji – dzielnica Przytór, plac przy MDK.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, jakość wody w sieci wodociągowej w ul. Chrobrego na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Bohaterów Września nie wykazuje przekroczenia norm mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w dniu dzisiejszym tj. 27.08.2022 r. wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia ( w załączeniu).

Za utrudnienia w poprzednich dniach przepraszamy

Zarząd ZWiK sp. z o.o.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

» MONTER SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

  • wykształcenie – zawodowe lub średnie techniczne
  • prawo jazdy kat. B

oraz na stanowisko:

» MONTER SIECI WOD-KAN -KIEROWCA- OPERATOR SPRZĘTU

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

  • wykształcenie –zawodowe lub średnie techniczne
  • prawo jazdy kat. C

Dodatkowym atutem będzie:

  • wykształcenie o specjalności: sieci i instalacje wod. kan. lub inne techniczne

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in. wymiana i remonty przyłączy wod.-kan; wymiana wodomierzy; bieżąca eksploatacja sieci i przyłączy wod. kan. oraz w przypadku operatora sprzętu – obsługa samochodu do czyszczenia kanalizacji.
Zgłoszenia należy składać w Dziale Zatrudnienia i Płac lub w sekretariacie na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl.
Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36. lub Kierownik Wydziału Sieci tel. 665 125 503.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.