ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Zadania projektu unijnego nr 2

 

projekt

 

Zadanie 16 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Steyera w Świnoujściu

 

Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się w roku 2019.

 

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 15 - Zakup samochodu z hds do obsługi przepompowni ścieków

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy  zadania , beneficjent podpisał w dniu 21.07.2017r. umowę z  firmą HEWEA Sp. z o.o. z Mirkowa, na dostawę samochodu typu dostawczego wyposażonym w żuraw jednoramienny o wysięgu min. 4,5m.

Zadanie  zostało zrealizowane

 

 m samochd z hds1samochd z hds2

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 14 - Zakup mobilnej kamery do monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej

 

Zadanie zostało  zrealizowane.

W dniu 22.06.2017r. zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W wyniku postępowania wyłoniony został wykonawca tj firma INTER GLOBAL Sp. zo.o., z którą w dniu 18.07.2017r. została zawarta umowa nr 045/2017 na dostawę mobilnej kamery do inspekcji kanalizacji zadanie zostało zrealizowane. Protokół  odbioru  końcowego  spisany  został w dniu  30.11.2017 r.  Zgodnie z umową  dostarczony został pojazd bazowy  Volkswagen T6 Transporter wraz z zabudową  oraz kompletem  urządzeń do  inspekcji  sieci  kanalizacyjnej.

 kamera mobilna kamera mobilna kamera mobilna kamera mobilna kamera mobilna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 13 - Zakup wysokociśnieniowego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej

 

W wyniku  rozstrzygnięcia przetargu w dniu 15.03.2018 r.  została podpisana umowa z firmą  Sezam-Instal na dostawę samochodu  specjalistycznego  dwu funkcyjnego  do  czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną,  wyposażonego  w system  odzysku wody.

Termin dostawy 30.11.2018 r.

Wartość  przedmiotu  umowy 1 865 000,00 zł netto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 12 - Zakup agregatów prądotwórczych

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zadania  beneficjent podpisał  w dniu 24.07.2017 r. umowę z  firmą  PEZAL Product Line Sp. z o.o. z Gdańska  na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych.

Zadanie zostało zrealizowane,  w ramach zadania zostały dostarczone  i zainstalowane  agregat mobilny i  agregat stacjonarny wraz z wykonaniem instalacji spalinowej   i wentylacji.

 

 m agregat mobilny1agregat mobilnyagregat mobilnyagregat P3

 

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 11 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - etap II

 

Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się w 2019r.

 

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 10 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - etap I

 

W dniu 03.08.2017r. Beneficjent ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została zawarta w dniu 14.09.2017r. umowa z firmą Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - etap I.

Zadanie zostało  zrealizowane.

W ramach zadania wykonano:  98,87 mb sieci  z rur  kamionkowych  o  średnicy 250 mm, 34,21 mb sieci z rur PCV o  średnicy 160 mm,  70,16 mb  sieci z rur o średnicy 150 mm,  i  9,4 mb  sieci z rur PE o średnicy 90 mm.

 

m z10 Baltycka1     m z10 Batycka 4     zadanie 10    m z10 Batycka3

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 9 - Modernizacja bloku wykorzystania biogazu

 

W dniu 19.02.2018 r.  ogłoszony  został przetarg na dostawę i montaż dwóch modułów kogeneracyjnych z generatorami synchronicznymi. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu  została podpisana umowa z firmą Horus - Energia  Sp. z o.o. z Sulejówka.

Cena brutto  oferty na dostawę, montaż, serwis gwarancyjny i  szkolenie pracowników  wynosi  1 472 310,00 zł.

Termin  realizacji  zadania : 17.10.2018 r.

 

 

 

 

 

projekt

 

Zadanie 8 - Zakup wirówki

 

Zadanie zrealizowane w 2016 r.
W ramach realizacji zadania została dostarczona i zamontowana na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu wirówka osadów Flottweg Dekanter Typ C4E-4/454 OSE SP3.111E, wraz z osprzętem.

Dostawa i montaż zakończony został w dniu 07.11.2016 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wyniosła 648 037,00 zł.

 

m z8 2     wirówka

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.